خوش آمدید!

کتاب (0)

معرفی مدیران

hasan-mahjob

 

حسن محجوب

مدیر عامل
متولد: 1308

 pic

 

سعید سحابی

رییس هیأت مدیره
متولد: 1326
تحصیلات: فوق لیسانس معماری

mohammad-javad-rajaeyan

 

محمد جواد رجاییان

نایب رییس هیأت مدیره
متولد: 1315

 fatemeh mahjob

 

فاطمه محجوب
عضو هیأت مدیره
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
متولد: 1345
تحصیلات: متخصص پاتولوژی از دانشگاه تهران

 farhad taheri

 

فرهاد طاهری
عضو هیأت مدیره
مدیر عامل مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران
عضو هیأت مدیره موسسه فرهنگی آرمان رشد
عضو هیأت امنای انجمن توانیاب
متولد: 1345
تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران – فوق لیسانس مدیریت صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

 bahram-sahabi

 

بهرام سحابی
عضو هیأت مدیره (علی البدل)
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
متولد: 1335
تحصیلات: دکترای اقتصاد

 akbar-badizadegan

 

اکبر بدیع زادگان
عضو هیأت مدیره (علی البدل)
معاون اسبق تحقیق و توسعه مرکز آمار ایران
متولد: 1317
تحصیلات: فوق لیسانس ریاضی از دانشگاه تهران