خوش آمدید!

کتاب (0)

گواهینامه‌ها و افتخارات

نمونه‌هایی از افتخارات و دستاوردهای شرکت سهامی انتشار:

     ۱- انتخاب کتاب عصر سرمایه‌داری مالی: ساختار قدرت و تجارت ریسک به عنوان کتاب شایسته تقدیر بهار سال ۱۳۸۹

     ۲- انتخاب کتاب مبانی فلسفی تفسیر قانون به عنوان کتاب شایسته تقدیر بهار سال ۱۳۹۰

     ۳- انتخاب کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی به عنوان کتاب شایسته تقدیر پاییز سال ۱۳۹۰

     ۴- تقدیر از آقای حسن محجوب، مدیرعامل شرکت، به عنوان خادم برگزیده نشر از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۸۲

     ۵- تقدیر از آقای حسن محجوب، مدیرعامل شرکت، به عنوان پیشکسوت صنعت نشر در سال ۱۳۹۴

     ۶- تقدیر از شرکت سهامی انتشار به خاطر کمک به برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان در سال ۱۳۸۸

     ۷- تقدیر از شرکت سهامی انتشار به خاطر همکاری در نشر مجموعه مقالات اهدایی به استاد محترم جناب آقاب دکتر الماسی

11       22      
33       44      
55       66      
77