خوش آمدید!

کتاب (0)

بیانیه ماموریت

شرکت سهامی انتشار یک ناشر ایرانی است

که با حمایت بزرگان عرصه نواندیشی

بیش از نیم قرن خدمات دلسوزانه و بی‌شائبه ارائه کرده است.

 

ما برای تحول فکری و تعالی انسان

در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و تخصصی

محتوا و خدمات ارزشمند عرضه می‌کنیم.

 

 به موازات این نقش در تلاشیم

با ایجاد روابط پایدار با همه ذینفعان،

به کارکنان فرصت رشد و توسعه

و به سهامداران عملکرد مالی برجسته ارائه کنیم.