خوش آمدید!

کتاب (0)

بیانیه ارزش ها و مسئولیت ها

  • پایبندی به اصول دینی، سعادت‌خواهی، صداقت، سادگی و آزادگی  
  • توسعه رفتار اخلاقی و گسترش علم و دانش  
  • حفظ هویت و منافع ملی  
  • مسئولیت در برابر مشتریان، پدیدآورندگان، کارکنان، سهامداران و جامعه 

 

ما در برابر مشتریان خود مسئولیم.

آنها برای رفع نیازهای خود به ما اعتماد می‌کنند، بنابراین محصولات بايد با کیفیت، خدمات سريع و كارآمد و قيمت‌ها معقول باشد.

 

ما در برابر پدیدآورندگان مسئوليم.

آنها با تخصص خود برای خلق آثارِ با کیفیت با ما همکاری می‌کنند، و تلاششان سزاوار قدرداني و جبران مناسب است.

 

ما در برابر کارکنان خود مسئوليم.

ما باید در حد منطقی امنیت، شرایط کار سالم و لذت بخش، مزد منصفانه و فرصت‌هایی برای رشد حرفه‌ای آنان فراهم کنیم.

 

ما در برابر سهامداران خود مسئوليم.

آنها باید بازده مناسب و منصفانه در سرمایه گذاری‌های خود داشته باشند. 

 

ما در برابر جامعه خود مسئولیم.

جامعه بايد از شهروندی خوب ما بهره‌مند شده و در نهايت از محصولات ما متعالي شود.