خوش آمدید!

کتاب (0)

حقوق مدنی عقود معین - جلد 1 و 4

950،000 ریال
موجودی: دارد

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: ناصر كاتوزيان
موضوع: آثار برگزیدة حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 4
پدیدآورنده: ناصر كاتوزيان
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 5 -06-5735-964-978
مقدار: 
نظرات
پدیدآورنده: 
ناصر كاتوزيان
موجودی: دارد
موضوع: آثار برگزیدة حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 4
پدیدآورنده: ناصر كاتوزيان
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 5 -06-5735-964-978
Copyright www.maxx-marketing.net