خوش آمدید!

کتاب (0)

شورا و بیعت

9،000 ریال
موجودی: دارد

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: عبدالعلی بازرگان
موضوع: شورا و بیعت
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالعلی بازرگان
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 2000
سال آخرین چاپ: 1378
تعداد صفحه: 181
قطع: رقعی
نوع جلد: aldc
ناشر: شرکت سهامی انتشار
مقدار: 
نظرات
پدیدآورنده: 
عبدالعلی بازرگان
موجودی: دارد
موضوع: شورا و بیعت
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالعلی بازرگان
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 2000
سال آخرین چاپ: 1378
تعداد صفحه: 181
قطع: رقعی
نوع جلد: aldc
ناشر: شرکت سهامی انتشار
Copyright www.maxx-marketing.net