خوش آمدید!

کتاب (0)

موازین قضایی، هیئت عمومی دیوانعالی کشور - جلد 1 تا 4

750،000 ریال
موجودی: دارد

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: علی آبادی
موضوع: آثار برگزیدة حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 4
پدیدآورنده: علی ابادی
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
مقدار: 
نظرات
محسن حکیمی, 05.07.2015
کتاب خوبی هست. من از مباحثش لذت بردم
پدیدآورنده: 
علی آبادی
موجودی: دارد
موضوع: آثار برگزیدة حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 4
پدیدآورنده: علی ابادی
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
Copyright www.maxx-marketing.net