خوش آمدید!

کتاب (0)

فلسفه مسؤولیت مدنی

500،000 ریال
موجودی: دارد

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: حسن بادينی
موضوع: آثار برگزیده حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: حسن بادینی
نوبت آخرین چاپ: 2
سال آخرین چاپ: 1396
تاریخ نشر: 92/11/21
تعداد صفحه: 672
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 3 -154-325-964-978
مقدار: 
نظرات
پدیدآورنده: 
حسن بادينی
موجودی: دارد
موضوع: آثار برگزیده حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: حسن بادینی
نوبت آخرین چاپ: 2
سال آخرین چاپ: 1396
تاریخ نشر: 92/11/21
تعداد صفحه: 672
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 3 -154-325-964-978
Copyright www.maxx-marketing.net