خوش آمدید!

کتاب (0)

حقوق مدنی عقود معین - جلد 1

550،000 ریال
موجودی: 0

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: ناصر كاتوزيان
موضوع: آثار برگزیدة حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 4
پدیدآورنده: ناصر كاتوزيان
نوبت آخرین چاپ: 13
تیراژ آخرین چاپ: 3300
سال آخرین چاپ: 1394
تاریخ نشر: 1353
تعداد صفحه: 704
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 2 -010-325-964-978
نظرات
پدیدآورنده: 
ناصر كاتوزيان
موجودی: 0
موضوع: آثار برگزیدة حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 4
پدیدآورنده: ناصر كاتوزيان
نوبت آخرین چاپ: 13
تیراژ آخرین چاپ: 3300
سال آخرین چاپ: 1394
تاریخ نشر: 1353
تعداد صفحه: 704
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 2 -010-325-964-978
Copyright www.maxx-marketing.net