خوش آمدید!

کتاب (0)

حقوق دعاوی 4 ، تحلیل منتخب

350،000 ریال
موجودی: دارد

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: عبدالله خدابخشی
موضوع: آثار و مباحث حقوقی
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبد الله خدابخشی
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 500
سال آخرین چاپ: 1397
تاریخ نشر: 94/08/23
تعداد صفحه: 292
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 9 -417-325-964-978
مقدار: 

کتاب حاضر، در ادامه مستندسازی تجربیات و نقد آرای قضایی و یا بررسی موردی برخی از دعاوی، حاوی گفتارهایی از مباحث مختلف حقوقی در زمینه داوری، دادرسی، بیمه، حقوق بانکی و حقوق قراردادها است که به‌صورت مختصر، گاه همراه با نقد آرای قضایی و گاهی نیز با تحلیل تازه‌ای از مسائل عرضه می‌شوند. نویسنده بیان می‌دارد که می‌توان ابتدا قواعد عمومی دعاوی جزایی، اداری و ... را برشمرد و تحلیل کرد و به دنبال آن دعاوی و مسائل تازه‌ای را به‌عنوان دعاوی خاص در این حوزه‌ها مورد توجه قرار داد.

نظرات
پدیدآورنده: 
عبدالله خدابخشی
موجودی: دارد
موضوع: آثار و مباحث حقوقی
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبد الله خدابخشی
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 500
سال آخرین چاپ: 1397
تاریخ نشر: 94/08/23
تعداد صفحه: 292
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 9 -417-325-964-978
Webseite www.webdesigner-profi.de