خوش آمدید!

کتاب (0)

حقوق دعاوی 3 . تحلیل و نقد رویه قضایی

475،000 ریال
موجودی: دارد

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: عبدالله خدابخشی
موضوع: آثار و مباحث حقوقی
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالله خدابخشی
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 500
سال آخرین چاپ: 1397
تاریخ نشر: 94/08/23
تعداد صفحه: 388
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 3 -419-325-964-978
مقدار: 

کتاب حاضر، در راستای نقد رویه قضایی نگاشته شده است. تلاش نویسنده در این کتاب بر این بوده است که تحلیل و نقد رای به‌صورت مختصر بپردازد. از این‌ رو، ابتدا موضوع را از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، آرای مربوط به آن را ذکر کرده تا خواننده با مطالعه هر دو بخش، به نگرش مرجع صادرکننده و تحلیل نویسنده پی برد و داوری نماید. نویسنده بیان می‌دارد که برای تحقق و بسط حقوق دعاوی از یک‌سو باید قواعد عمومی دعاوی را کشف نمود و بسان اصول کلی، در مطلق دعاوی اعمال کرد و از سوی دیگر باید به تحلیل فقهی-حقوقی اهم دعاوی، همت نهاد.

نظرات
پدیدآورنده: 
عبدالله خدابخشی
موجودی: دارد
موضوع: آثار و مباحث حقوقی
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالله خدابخشی
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 500
سال آخرین چاپ: 1397
تاریخ نشر: 94/08/23
تعداد صفحه: 388
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 3 -419-325-964-978
Copyright www.maxx-marketing.net