خوش آمدید!

کتاب (0)

حقوق دعاوی، قواعد عمومی دعاوی

275،000 ریال
موجودی: دارد

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: عبدالله خدابخشی
موضوع: آثار و مباحث حقوقی
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالله خدا بخشی
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 1100
سال آخرین چاپ: 1393
تاریخ نشر: 93/12/09
تعداد صفحه: 390
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 0 -353-325-964-978
مقدار: 
نظرات
پدیدآورنده: 
عبدالله خدابخشی
موجودی: دارد
موضوع: آثار و مباحث حقوقی
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالله خدا بخشی
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 1100
سال آخرین چاپ: 1393
تاریخ نشر: 93/12/09
تعداد صفحه: 390
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 0 -353-325-964-978
Copyright www.maxx-marketing.net