خوش آمدید!

کتاب (0)

حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی

600،000 ریال
موجودی: 0

مشخصات کتاب

پدیدآورنده: عبدالله خدابخشی
موضوع: آثار برگزیده حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالله خدا بخشی
نوبت آخرین چاپ: 3
تیراژ آخرین چاپ: 750
سال آخرین چاپ: 1393
تاریخ نشر: 93/07/28
تعداد صفحه: 800
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 9 -321-325-964-978
نظرات
پدیدآورنده: 
عبدالله خدابخشی
موجودی: 0
موضوع: آثار برگزیده حقوقی بنیاد حقوقی كاتوزیان
تعداد جلد: 1
پدیدآورنده: عبدالله خدا بخشی
نوبت آخرین چاپ: 3
تیراژ آخرین چاپ: 750
سال آخرین چاپ: 1393
تاریخ نشر: 93/07/28
تعداد صفحه: 800
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
شابک: 9 -321-325-964-978
Copyright www.maxx-marketing.net